8/8/2012
עמדת הארגון
 
הארגון וחבריו מוטרדים מאוד מריבוי הכלבים הנטושים ומהמספר הגדול של הכלבים המוצאים את מותם עקב מחסור בבתים מאמצים. אנו מסכימים כי צריך לעשות הרבה והרבה יותר מהנעשה כיום לפתרון בעיה זו.
לאחרונה הועלתה הצעת חוק המטילה קנס כספי כבד על מי שלא עיקר או סירס את כלב. הקנס ניתן באמצעות העלאה של מאות אחוזים של האגרה השנתית של הרשות המקומית לאחזקת כלב. זהו צעד ענישה, שיש לבדוק את יעילותו בהגדלת מספר הכלבים המעוקרים. אנו טוענים כי יש להשתמש בצעדים חיובים. חובה לדאוג להמשך מבצע העיקורים ברמת סבסוד גבוהה. סבסוד העיקורים חייב להיות מתוקצב ומעוגן בחקיקה. שני הצעדים חייבים להיות שלובים זה בזה ומותנים זה בזה.
העלאת האגרה ללא מתן פיתרון נוח לאזרחים חסרי אמצעים שאין ביכולתם לעמוד בהוצאות ניתוח העיקור/סירוס תגרום להגדלת מספר הכלבים הלא מחוסנים.
 
הארגון וכלל חבריו מוטרדים מאוד גם מהתפרצות מחלת הכלבת בישראל. לאחרונה אנו מתמודדים עם התפרצות ממושכת וקשה של מחלת הכלבת בצפון הארץ, שעיקרה בחיות בית. העלאה של האגרה שעלולה לגרום לירידה בהיקפי החיסון עלולה לגרום להתפרצות אף יותר קשה בעוד מספר שנים.
 
גורים צעירים מתחת לגיל חצי שנה רצוי לא לעקר ולסרס. יחד עם זאת מוטלת חובה על פי חוק לחסנם נגד כלבת בגיל 3 חודשים. כלומר 100% מבעלי הגורים יאלצו לשלם סכום גבוה מאוד או להפוך לעבריינים ולהגדיל את הסיכון להתפרצות הכלבת.
 
כלבות וכלבים מבוגרים שהבעלים בחרו בעבר לא לבצע ניתוח עיקור יאלצו עתה לשלם סכום אגרה יקר או לנתח את הכלבים בגיל שעלול להוות סיכון גדול יחסית לחייהם ולבריאותם. מהצד השני כלבים בגילאים אילו אינם מתרבים.
 
לאור כל האמור לעיל הארגון מתנגד להעלאת סכום האגרה המוטל על בעלי כלבים שאינם מעוקרים לפני שיתקיימו התנאים הבאים:
 
-          חייב להיות הליך משלים של "מבצע העיקורים" עם נגישות גבוהה- כלומר בכל המרפאות הווטרינריות בארץ המעוניינות להצטרף.
-        החדרה הדרגתית ואיטית של הסנקציה של דמי אגרה גבוהים תוך בחינת ההשפעה הן על מספר הכלבים המעוקרים והן על מספר הכלבים המחוסנים נגד כלבת, וההפרשים בין חיסון לחיסון.
-      פטור מתוספת האגרה לכלבים מעל גיל שמונה שנים ולכלבים במצב בריאותי שאינו מאפשר ניתוח בצורה גורפת ולא פרטנית.
-     הפרדת החובה הארצית להתחסנות נגד כלבת מתשלום האגרה לאחזקת כלב מטעם הרשות המקומית.

לחתימה על העצומה והצטרפות למאבק יש ללחוץ כאן או לחתום במרפאה הווטרינרית שלך