רוצה ללמוד ולהתקדם? בקשיים כלכליים? נשמח לעזור לך

הארגון מציע עזרה כספית לחברים בהשתתפות בכנסים מקצועיים שנערכים על ידו:

מי יכול לקבל עזרה?
כל חבר שמצהיר שההכנסה שלו נמוכה משכר מינימום כפול 1.5 (כולל דמי תמיכה מהמדינה)
או: הכנסת תא משפחתי נמוכה משכר מינימום כפול 2.

להגשת בקשה יש לפנות אל יו"ר הארגון ד"ר רפי שחף. דיסקרטיות מובטחת.
דואל' rafis@isdn.net.il

כל הכתוב בלשון זכר תקף לגבי גברים ונשים כאחד.