חברות וחברי ארגון יקרים,

לאור ההתפתחות המדאיגה בשוק הרפואה הווטרינרית הפרטית בישראל (ע"ע מרפאות העמותות המעניקות שירות בתשלום מופחת לציבור הרחב, קופות חולים למינהן, חנויות לממכר ציוד לבע"ח וכו') ולאור הצעקה העולה בקרב החברים והדרישה לפעולה דחופה ומהירה דן ועד הארגון בישיבתו האחרונה באפשרויות הטיפול והתגובה לנושא ומסקנותיו והחלטותיו מובאות לפניכם:

1. פניה לרשם העמותות
2. פניה לממונה על ההגבלים העסקיים
3. פניה לרשות המיסים
4. פעילות תקשורתית ויחצני"ת מובנה ומאורגנת
(עתירה לבג"צ בשלב זה נפסלה עקב חוות הדעת בנושא אותן קבלנו משלל משרדי עורכי הדין איתם התייעצנו).

הצעת המחיר הראשונית לצורך ההליך המדובר הראתה כי עלותו לארגון מסתכמת בכארבע מאות אלף ש"ח לשנה, בקופת הארגון עומדים לצורך זה כמאה אלף ש"ח בלבד. אי לכך, הוחלט ע"י רוב חברי הוועד כי דמי החבר השנתיים יעמדו על 95 ש"ח לחודש לחבר, החל מחודש פברואר 2017 ולמשך השנה הקרובה(למען הסר כל ספק - כל חבר יחוייב במועדו הוא, החל מעוד ארבעה עשר יום) וזאת ע"מ לעמוד הדרישות הכלכליות להצלת המקצוע. הגבייה לשנת 2018 תידון באסיפת החברים הכללית בחודש מאי 2017.

חבר שיבחר שלא לשלם את דמי החבר במלואם, בהוראת הקבע בכרטיס האשראי יודיע זאת בכתב, בדואר רשום, למזכירות הארגון בדואר בצירוף תעודת חבר הארגון שברשותו, צילום ת"ז וצילום רשיון רופא וטרינר. עד שלושה ימי עסקים מיום קבלת הדואר הרשום התשלום יפסק והחבר יגרע ממצבת רופאי הארגון ויבוטלו ההטבות הנגזרות מחברותו. לתשומת לבכם, חבר אשר לא יפעל על פי הנוהל המחייב מעלה יחוייב בכרטיס האשראי בדמי החבר החדשים.
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 104 מושב טל שחר מיקוד 76805 (עבור: דנה שגיא, ארגון הרופאים הווטרינרים). icava@vets.org.il 

זכרו, כוחנו באחדותנו ובארגון חזק ומלוכד למען הכלל ולמען עתידנו המקצועי והכלכלי, השכירים של היום הם בעלי המרפאות של המחר.    


דוברות - ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל.